VISI
Menjadi Universiti Teknikal yang kreatif dan inovatif terkemuka di dunia
 
MISI
UTeM bertekad untuk menerajui sumbangan kepada kesejahteraan negara dan dunia dengan:
1.
Memartabatkan ilmu melalui pendidikan, penyelidikan dan kesarjanaan teknikal yang inovatif
2.
Membentuk pemimpin bersahsiah murni yang profesional
3.
Menjana pembangunan lestari bersama industri dan komuniti
 
MOTO
Kompetensi Teras Kegemilangan
 
MATLAMAT PENDIDIKAN
1.
Mengendalikan program akademik dan profesional berlandaskan kepada keperluan industri;
2.
Melahirkan graduan dengan pengetahuan relevan, kompetensi dalam kemahiran teknikal, kemahiran insaniah dan peka kepada tanggungjawab sosial;
3.
Menyemai dikalangan graduan kaedah saintifik, berfikiran kritikal, kreatif dan inovatif dalam menyelesaikan masalah dan membuat keputusan;
4.
Menggalakkan pembangunan penyelidikan dan aktiviti dengan kerjasama industri demi menjana kemakmuran negara;
5.
Melengkapkan graduan dengan nilai-nilai kepimpinan, komunikasi dan pembelajaran berterusan;
6.
Melahirkan graduan berkemahiran teknousahawan dan pengurusan;
7.
Melahirkan graduan yang menghargai sastera dan budaya serta menyedari kepentingan budaya hidup sihat.

 

Save


Masukkan e-mel anda untuk melanggan Peristiwa UTeM:

Berhubung Dengan Kami
   

Hakcipta © 2020 UTeM | Universiti Teknikal Malaysia Melaka. Hakcipta Terpelihara.
Penafian | Privasi & Polisi Keselamatan | Hakcipta | Hubungi Kami

T
arikh akhir kemaskini : 31 Januari 2022

Jata Negara
Badge Qs 2020
Badge 4setara
Bagde Ui Greenmetric