UTeM telah mengalami pencapaian yang ketara dalam aktiviti penyelidikan kerana ianya berwawasan untuk menjadi salah satu universiti teknikal yang inovatif dan kreatif yang terkemuka di dunia. Bilangan artikel yang diterbitkan dalam jurnal terkemuka telah meningkat dengan ketara. Peningkatan dalam pembiayaan penyelidikan dan bilangan pelajar pasca siswazah yang agak tinggi mencerminkan pertumbuhan yang berterusan di dalam  aktiviti penyelidikan. UTeM telah mengenal pasti "Teknologi Pembuatan Termaju" sebagai bidang tujahan. Bidang teras dan kluster penyelidikan yang merangkumi pelbagai bidang disiplin adalah faktor yang memberi kekuatan kepada fakulti dan seterusnya menjana aktiviti penyelidikan dan inovasi di university.

UTeM menyokong pakatan strategik antara industri dan penyelidik untuk mempercepatkan proses penyelidikan, pembangunan dan pengkomersilan serta memberikan kelebihan daya saing antara satu sama lain. Maklumat penyelidikan disebarkan kepada masyarakat dan industri secara meluas melalui seminar, persidangan, pameran dan pertandingan. Pemilikan paten baru telah dilindungi melalui Inisiatif Harta Intelek di Universiti. Pengekalan aktiviti penyelidikan, inovasi dan pengkomersilan di universiti telah dijana oleh UTeM melalui pembentukan kecemerlangan individu dan kumpulan, perangsangan perkembangan pemikiran inovatif, dan penciptaan sumber kekayaan yang lebih baik bagi individu, perniagaan dan masyarakat pada umumnya berdasarkan pada faedah ekonomi dan sosial sesebuah Negara,

UTeM telah menubuhkan sebuah pusat yang dikenali sebagai Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Inovasi (CRIM)  bertujuan untuk menyelaras, menilai dan mempromosi semua aktiviti penyelidikan di Universiti dengan efektif. Pusat ini juga mengendalikan permohonan pengkomersilan untuk produk, teknologi dan perkhidmatan penyelidikan universiti.Img ExpertDir
Direktori Kepakaran

Pautan ke Laman Web


crim
Pejabat Penyelidikan & Inovasi

Pautan ke Laman Web


ucc
Pusat Pengkomersilan (UCC)

Pautan ke Laman Web

Rice1
Rice2
Rice3
Rice4
Rice5
Rice6
Rice7
Rice8cover
Rice9cover
jamt
Journal of Advanced Manufacturing Technology (JAMT)
(Faculty of Manufacturing Engineering)
http://jamt.utem.edu.my
Jhcd
Journal of Human Capital Development (JHCD)
(Centre for Languages and Human Development)
http://jhcd.utem.edu.my
Jmet
Journal of Mechanical Engineering and Technology (JMET)
(Faculty of Mechanical Engineering)
http://jmet.utem.edu.my
Jtec
Journal of Telecommunication, Electronic and Computer Engineering (JTEC)
(Faculty of Electronic Engineering and Computer Engineering)
http://jtec.utem.edu.my
Jet
Journal of Engineering & Technology (JET)
(Malaysian Technical Universities Network -MTUN)
http://jet.utem.edu.my
Jtmt
Journal of Technology Management and Technopreneurship (JTMT)
(Faculty of Technology Management and Technopreneurship)
http://jtmt.utem.edu.my
IJHaTI
International Journal of Human and Technology Interaction (IJHaTI)
http://journal.utem.edu.my/index.php/ijhati/
IJEEAS
International Journal of Electrical Engineering and Applied Sciences (IJEEAS)
(Faculty of Electrical Engineering)
http://journal.utem.edu.my/index.php/ijeeas
Jacta
Journal of Advanced Computing Technology and Application (JACTA)
(Faculty of Information & Communication Technology)
https://jacta.utem.edu.my

Penerbit University
Penerbit Universiti

Pautan ke Laman Web


PLH
Perpustakaan Laman Hikmah Library

Pautan ke Laman Web

Masukkan e-mel anda untuk melanggan Peristiwa UTeM:

Berhubung Dengan Kami
   

Hakcipta © 2020 UTeM | Universiti Teknikal Malaysia Melaka. Hakcipta Terpelihara.
Penafian | Privasi & Polisi Keselamatan | Hakcipta | Hubungi Kami

T
arikh akhir kemaskini : 31 Januari 2022

Jata Negara
Badge Qs 2020
Badge 4setara
Bagde Ui Greenmetric