Bil.

Kenyataan

Kaedah Pengukuran

Kekerapan Pelaporan

% Pencapaian

PTJ

1

Calon Jaya akan mendapat keputusan  rasmi kemasukan  melalui portal UTeM selepas pengumuman rasmi oleh Kementerian Pengajian Tinggi.

Tempoh masa
(1 jam selepas pengumuman rasmi oleh Kementerian Pengajian Tinggi)

Setiap sesi kemasukan

90%

 

PENDAFTAR

2

Keputusan permohonan cuti belajar dimaklumkan kepada calon selewat-lewatnya 7 hari bekerja selepas kelulusan diperolehi daripada Panel Cuti Belajar UTeM dan Bahagian Biasiswa, KPT.

Tempoh masa
(7 hari bekerja selepas kelulusan)

Bulanan

90%

3

Keputusan pengesahan dalam jawatan staf dimaklumkan kepada staf 7 hari bekerja selepas Mesyuarat Panel Pengesahan dan Peperiksaan Staf bersidang.

Tempoh masa
(7 hari bekerja selepas mesyuarat)

Setahun 4 kali

100%

4

Membayar semua tuntutan staf/pembekal selewat-lewatnya dalam tempoh 14 hari dari tarikh dokumen yang lengkap diterima.

Peratus bilangan tuntutan dibayar dalam tempoh 14 hari.

Bulanan

100%

BENDAHARI

5

Tempoh bayaran biasiswa 12 hari dari tarikh terima tajaan/penganjur sehingga dibayar kepada pelajar.

Peratus bilangan bayaran biasiswa dalam tempoh 12 hari.

Bulanan

100%

6

Bahan-bahan rujukan sedia dipinjam oleh pengguna dalam tempoh 4 bulan selepas penerimaan.

Bilangan buku diproses

Bulanan

100%

PERPUSTAKAAN

7

Menyediakan perkhidmatan rangkaian dan sistem aplikasi dalaman yang efisyen, selamat dan boleh harap kepada semua pelanggan dengan melebihi 95% masa capaian.

% masa capaian

Bulanan

100%

PUSAT PERKHIDMATAN PENGETAHUAN DAN KOMUNIKASI

8

Menyelesaikan 80% aduan kerosakan dan penambahbaikan dalam tempoh 2 minggu.

Bilangan aduan

Bulanan

100%

PEJABAT PEMBANGUNAN

9

Menyediakan perkhidmatan yang mesra, cekap dan adil kepada pelajar.

Borang Soal Selidik

Setiap awal dan akhir semester

65%

HEP

10

Tempoh proses pembayaran penyelidikan (tuntutan perjalanan, pembelian, dan sebagainya) selepas permohonan lengkap diterima adalah selama 14 hari.

Melalui Sistem Maklumat Kewangan Bersepadu (SMKB)

Bulanan

90%

CRIM

11

Mengedarkan surat pemakluman Latihan Industri kepada pihak industri selewat-lewatnya 1 bulan sebelum tarikh mula Latihan Industri tersebut.

Tempoh masa

Tahunan

80%

PJIM

12

Peserta mendapat surat jemputan menghadiri kursus.

Tempoh masa
(1 minggu sebelum kursus)

Setiap kursus

90 %

PPP

13

Memaklumkan kepada fakulti keputusan akreditasi program yang diperolehi dalam tempoh 2 hari bekerja.

Tempoh masa

Selepas setiap keputusan diperolehi

100%

PUSAT PENGURUSAN STRATEGIK, KUALITI DAN RISIKO

14

Menjalankan siasatan berkaitan kemalangan/kejadian berbahaya/penyakit pekerjaan dan aduan keselamatan dan kesihatan pekerjaan dalam tempoh 3 hari selepas menerima notis.

Tempoh masa

Bulanan

100%

OSHA

15

Perpustakaan menyediakan perkhidmatan Repositori Institusi (ePrint) bagi bahan terbitan UTeM
Bilangan bahan diproses
Bulanan
80%
PERPUSTAKAAN


Masukkan e-mel anda untuk melanggan Peristiwa UTeM:

Berhubung Dengan Kami
   

Hakcipta © 2020 UTeM | Universiti Teknikal Malaysia Melaka. Hakcipta Terpelihara.
Penafian | Privasi & Polisi Keselamatan | Hakcipta | Hubungi Kami

T
arikh akhir kemaskini : 31 Januari 2022

Jata Negara
Badge Qs 2020
Badge 4setara
Bagde Ui Greenmetric