jawi

Muat Turun Logo UTeM

jawi

Biru (PNG) | Putih (PNG)
Satu Warna (PDF) | Putih (PDF) | Logo (PDF)

 
RASIONAL LOGO
1. Logo UTeM yang unik melambangkan universiti sebagai sebuah institusi pendidikan tinggi teknikal yang kreatif dan Inovatif.
2. Asas logo mempunyai empat komponen utama yang secara bersama melambangkan universiti sebagai sebuah pusat pengembangan ilmu yang komited dalam menghasilkan graduan berkemahiran teknikal tinggi yang holistik dan menjadi asset kepada agama, negara dan bangsa.
3. 4 komponen utama:
 
 • Lingkaran koporat platinum dengan nama UTeM di dalamnya melambangkan UTeM sebagai sebuah institusi pengajian tinggi teknikal yang kukuh, unggul, dan bersepadu.
 • Geometri bulatan kreatif dengan warna biru di dalam logo menunjukkan mutu dan pencapaian hasil dari segala usaha yang dilaksanakan.
 • bulatan kecil sebagai titik yang membentuk pusat utama logo ditakrifkan sebagai keyakinan yang jitu bahawa ilmu berpunca secara mutlaknya dari yang Maha Esa. Berpunca dari sinilah segala displin ilmu dikembangkan.
 • bulatan kecil juga adalah simbol matlamat utama UTeM untuk melahirkan sumber manusia, penjanaan ilmu yang memberi manfaat kepada manusia melalui gabungan ilmu, amal dan perkongsian pintar akademia-industri.
 • bentuk empat segi menyerupai susunan buku yang melambangkan    hakikat kewujudan UTeM sebagai hab pembangunan ilmu dan usaha menghasilkan para graduan berkemahiran teknikal dan teknologi yang holistik.
 • Gabungan dua segitiga yang membentuk segiempat dengan sembilan (9) jalur membawa maksud UTeM akan sentiasa menjalin hubungan dua hala pintar dan kukuh bersama kesemua pemegang taruh seperti industri dan masyarakat seluruhnya.
 • Penataan rupataip (Logotype) pada logo UTeM menyerlah dan memperkasakan lagi penjenamaan UTeM. Penggunaan rupataip ini memudahkan masyarakat umum mengenali UTeM dengan lebih cepat menerusi kaedah visual. Ianya disokong dengan sebutan yang ringkas dan mudah menjadi sebutan ramai dan memberi impak maksima secara berpanjangan.
 • Selaras dengan usaha memartabatkan tulisan Jawi, ejaan Universiti Teknikal Malaysia Melaka dalam huruf Jawi turut dijadikan sebahagian daripada logo rasmi uinversiti.
4. Warna biru, platinum dan putih pada logo UTeM.
 
 • Warna biru melambangkan kestabilan dan kejituan universiti dalam melaksanakan fungsi dan amanah mendidik generasi masa hadapan.
 • Warna platinum melambangkan teknologi di alat baru yang bernilai dan berkualiti serta daya tahan (resilience), kebal bersaing dan dinamisme. Warna ini juga merupakan warna neutral yang melambangkan penekanan pengajaran dan pembelajaran yang berteraskan industri.
 • Warna putih melambangkan keluhuran , kemurnian, keikhlasan dan ketelusan.

 

Save


Masukkan e-mel anda untuk melanggan Peristiwa UTeM:

Berhubung Dengan Kami
   

Hakcipta © 2020 UTeM | Universiti Teknikal Malaysia Melaka. Hakcipta Terpelihara.
Penafian | Privasi & Polisi Keselamatan | Hakcipta | Hubungi Kami

T
arikh akhir kemaskini : 31 Januari 2022

Jata Negara
Badge Qs 2020
Badge 4setara
Bagde Ui Greenmetric