• CANSELORI

  NC

  PROF. TS. DR. MASSILA BINTI KAMALRUDIN
  Naib Canselor


  PPPC

  DATIN WIRA TS. NURAZLINA BINTI MD SANUSI
  Pengarah, Pejabat Pengurusan & Perhubungan Canselori


  AUDIT

  PUAN NOR ATEKAH BINTI OMAR @ MAHMUD
  Ketua Juruaudit, Pejabat Audit Dalam


  PUU

  DATUK AZHAR BIN MOHAMED
  Penasihat Undang-undang, Pejabat Penasihat Undang-Undang

 • PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA)

  TNC

  PROF. DR. ZULKIFILIE BIN IBRAHIM
  Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa)


  DR. HYREIL ANUAR BIN KASDIRIN
  Pengarah, Pejabat Perancangan & Pembangunan Akademik


  PROF. TS. DR. BURHANUDDIN BIN MOHD ABOOBAIDER
  Pengarah, Pejabat Antarabangsa


  PROF. MADYA DR. JARIAH BINTI MOHAMAD JUOI
  Pengarah, Pusat Kecemerlangan & Kesarjanaan Akademik


  DR. ZULISMAN BIN MAKSOM
  Pengarah, Pusat Sumber & Teknologi Pengajaran


  PROF. DR. ABDUL RANI BIN OTHMAN
  Pengarah, Pusat Pembelajaran Sepanjang Hayat


  PROF. DR. MOHD RIZAL BIN SALLEH
  Pengurus Besar, Kilang Pengajaran

 • PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (PENYELIDIKAN & INOVASI)

  TNC

  PROF. IR. DR. GHAZALI BIN OMAR
  Timbalan Naib Canselor, Penyelidikan & Inovasi


  PROF. DR. ZAHRILADHA BIN ZAKARIA
  Pengarah, Pusat Pengurusan Penyelidikan Dan Inovasi (CRIM)


  PROF. MADYA DR. MUHAMMAD HERMAN BIN JAMALUDDIN
  Pengarah, Pusat Pengkomersialan


  AMC

  PROF. IR. DR. HAMBALI BIN AREP @ ARIFF
  Pengarah, Pusat Pembuatan Termaju

 • PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL EHWAL PELAJAR)

  TNC

  DATUK DR. SABRI BIN MOHAMAD SHARIF
  (Timbalan Naib Canselor, Hal Ehwal Pelajar)


  DR. MOHAMAD FUZI BIN SAIDIN
  Pengarah, Pusat Kesihatan


  PROF. MADYA TS. DR. MOHD SANUSI BIN AZMI
  Pengarah, Pusat Sukan

 • PEJABAT PENOLONG NAIB CANSELOR (JARINGAN INDUSTRI DAN MASYARAKAT)

  TNC

  PROF. MADYA IR. DR. MD NAZRI BIN OTHMAN
  Penolong Naib Canselor (Jaringan Industri Dan Masyarakat)


  Pusat Pengurusan Alumni & Kebolehpasaran Graduan

  DR. KHAIRUDDIN BIN OSMAN
  Pengarah, Pusat Pengurusan Alumni & Kebolehpasaran Graduan


  Pusat Kolaborasi Industri & Masyarakat

  PROF. TS. DR. EFFENDI BIN MOHAMAD
  Pengarah, Pusat Kolaborasi Industri & Masyarakat


  Pusat Pembangunan Perusahaan dan Teknousahawanan

  DR. ISMA ADDI BIN JUMBRI
  Pengarah, Pusat Pembangunan Perusahaan dan Teknousahawanan (CREATE)

 • PEJABAT PENOLONG NAIB CANSELOR (PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN FASILITI)

  ENCIK. AINUDDIN BIN ABU KASSIM
  Pengarah, Pejabat Pengurusan Fasiliti


  IR. DR. MOHD RAYME BIN ANANG MASURI
  Pengarah, Pejabat Pengurusan Pembangunan


  ENCIK. AHMAD FAIZAL BIN ABDUL RAHMAN
  Pengarah, Pejabat Pengurusan Kenderaan Universiti


  PROF. MADYA DR. MUSTHAFAH BIN MOHD TAHIR
  Pengarah, Pejabat Keselamatan Pekerjaan dan Kelestarian Alam Sekitar


  KAPTEN (B) AHMAD SHAKIR BIN YAHAYA
  Pengarah, Pejabat Keselamatan

 • PENDAFTAR
  PENDAFTAR

  ENCIK MASDZARIF BIN MAHAT
  Ketua Pegawai Operasi

 • BENDAHARI
  BENDAHARI

  ENCIK KHAIRUL BIN TAIB
  Bendahari

 • PERPUSTAKAAN

  KETUA PUSTAKAWAN

  ENCIK AZMAN BIN HJ AYUP
  Ketua Pustakawan


  TS. DR. SITI NURUL MAHFUZAH BINTI MOHAMAD
  Pengarah, Penerbit Universiti

 • PEJABAT KETUA PEGAWAI MAKLUMAT

  CIO

  PROFESOR DR. MOHD KHANAPI BIN ABD GHANI
  Ketua Pegawai Maklumat, UTeM


  PUAN NORHAZLENA BINTI SABTU
  Pengarah, Pusat Perkhidmatan Pengetahuan Dan Komunikasi

 • PUSAT ISLAM
  PUSAT ISLAM

  DR. MUHD AKMAL NOOR @ BUANG BIN RAJIKON
  Pengarah, Pusat Islam

 • PUSAT PENGURUSAN STRATEGIK, KUALITI & RISIKO
  PUSAT PENGURUSAN STRATEGIK, KUALITI & RISIKO

  PROF. MADYA DR. HIDAYAT BIN ZAINUDDIN
  Pengarah, Pusat Pengurusan Strategik, Kualiti & Risiko


Masukkan e-mel anda untuk melanggan Peristiwa UTeM:

Berhubung Dengan Kami
   

Hakcipta © 2020 UTeM | Universiti Teknikal Malaysia Melaka. Hakcipta Terpelihara.
Penafian | Privasi & Polisi Keselamatan | Hakcipta | Hubungi Kami

T
arikh akhir kemaskini : 31 Januari 2022

Jata Negara
Badge Qs 2020
Badge 4setara
Bagde Ui Greenmetric