1. FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK DAN KEJURUTERAAN KOMPUTER
Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Elektronik Dengan Kepujian
Sarjana Muda Kejuruteraan Komputer Dengan Kepujian
Diploma Kejuruteraan Elektronik
2. FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK
Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Mekatronik Dengan Kepujian
Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik Dengan Kepujian
Diploma  Kejuruteraan Elektrik
3. FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL
Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal Dengan Kepujian
Sarjana Muda Kejuruteraan Automotif Dengan Kepujian
Diploma Kejuruteraan Mekanikal
4. FAKULTI KEJURUTERAAN PEMBUATAN
Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Pembuatan Dengan Kepujian
Sarjana Muda Kejuruteraan Industri Dengan Kepujian
Diploma Kejuruteraan Pembuatan
5. FAKULTI TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI
Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer (Rangkaian Komputer) Dengan Kepujian
Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer (Pengurusan Pangkalan Data) Dengan Kepujian
Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer (Kepintaran Buatan) Dengan Kepujian
Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer (Media Interaktif) Dengan Kepujian
Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer (Pembangunan Perisian) Dengan Kepujian
Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer (Keselamatan Komputer) Dengan Kepujian
Ijazah Sarjana Muda Teknologi Maklumat (Teknologi Permainan) Dengan Kepujian
Diploma Teknologi Maklumat & Komunikasi
6. FAKULTI PENGURUSAN TEKNOLOGI DAN TEKNOUSAHAWANAN
Ijazah Sarjana Muda Teknousahawanan Dengan Kepujian
Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian (Inovasi Teknologi)
Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian (Pemasaran Teknologi Tinggi)
Sarjana Muda Pengurusan Teknologi (Pengurusan Rantaian Bekalan Dan Logistik) Dengan Kepujian
7. FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK
Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Elektrik (Kuasa Industri) Dengan Kepujian
Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Elektrik (Automasi Industri & Robotik) Dengan Kepujian
Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Elektronik (Telekomunikasi) Dengan Kepujian
Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Elektronik (Elektronik Industri) Dengan Kepujian
Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Komputer (Sistem Komputer) Dengan Kepujian
Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Elektrik Dengan Kepujian
Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Elektronik Dengan Kepujian
Sarjana Muda Teknologi Automasi Elektronik Industri Dengan Kepujian>
Sarjana Muda Teknologi Penyelenggaraan Sistem Elektrik Dengan Kepujian
8. FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN MEKANIKAL DAN PEMBUATAN
Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Mekanikal (Teknologi Automotif) Dengan Kepujian
Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Mekanikal (Sistem Penyejukan Dan Penyaman Udara) Dengan Kepujian
Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Mekanikal (Teknologi Penyelenggaraan) Dengan Kepujian
Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Pembuatan (Proses Dan Teknologi) Dengan Kepujian
Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Pembuatan (Reka Bentuk Produk) Dengan Kepujian
Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Mekanikal Dengan Kepujian
Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Pembuatan Dengan Kepujian
Sarjana Muda Teknologi Pemesinan Industri Dengan Kepujian
Sarjana Muda Teknologi Kimpalan Dengan Kepujian
Sarjana Muda Teknologi Automotif Dengan Kepujian
Sarjana Muda Teknologi Penyejukan Dan Penyamanan Udara Dengan Kepujian

Save


Masukkan e-mel anda untuk melanggan Peristiwa UTeM:

Berhubung Dengan Kami
   

Hakcipta © 2020 UTeM | Universiti Teknikal Malaysia Melaka. Hakcipta Terpelihara.
Penafian | Privasi & Polisi Keselamatan | Hakcipta | Hubungi Kami

T
arikh akhir kemaskini : 31 Januari 2022

Jata Negara
Badge Qs 2020
Badge 4setara
Bagde Ui Greenmetric